Projects

 

На 10.08.2021 г. „АТЛАНТА“ ЕООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-3165-C01 с Министерство на икономиката за изпълнение на проект: „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по схема BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

 

Кратко описание на проекта

 

АТЛАНТА“ ЕООД е малко предприятие, чиято дейност е насочена към производство то на мебели. Фирмата предлага цялостни решения в областта обзавеждане с трапезни столове основно за ресторанти, хотели и др. обекти. Основната продукция на фирмата е насочена към вътрешния и външен пазар.

Проектното предложение на „АТЛАНТА“ ЕООД предвижда дейности, водещи до покриване на оперативните разходи от дейността на компанията

Общата стойност на проекта и на безвъзмездна финансова помощ е 50 000,00 лв., от които от които 50 000,00 лв. европейско финансиране по линия на ЕФРР. 

 

Обща цел на проекта

 

Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очаквани резултати след изпълнение на проекта

 

Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

 

Срок на изпълнение на проекта

 

Начало на проекта: 10.08.2021 г.
Край на проекта: 10.11.2021 г.

 

 

 

 

 

 

eu2